Sỏi, Cuội


Sắp xếp theo: Mặc định


Sỏi cám #748
Sỏi cám #748

Mã SP: Sỏi cám

80.000 - 100.000 đ/ bao 20kg

Xem Chi tiết
Sỏi vàng quay #181
Sỏi vàng quay #181

Mã SP: Sỏi vàng quay

47,500 - 52,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Sỏi đen quay #180
Sỏi đen quay #180

Mã SP: Sỏi đen quay

47,500 - 52,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Sỏi trắng quay #178
Sỏi trắng quay #178

Mã SP: Sỏi trắng quay

47,500 - 52,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Sỏi quay hồng #185
Sỏi quay hồng #185

Mã SP: Sỏi quay hồng

53,200 - 58,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
sỏi đen tự nhiên #184
sỏi đen tự nhiên #184

Mã SP: sỏi đen tự nhiên

110,200 - 121,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Sỏi vàng tự nhiên #183
Sỏi vàng tự nhiên #183

Mã SP: Sỏi vàng tự nhiên

83,600 - 92,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
 Đá cuội vàng 10-20cm #460
Đá cuội vàng 10-20cm #460

Mã SP: Đá cuội vàng 10-20cm

1,202,700 - 1,329,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
SOI THUY SINH 2-4mm #1232
SOI THUY SINH 2-4mm #1232

Mã SP: Sỏi thủy sinh 2-4mm

110,200 - 121,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
SOI THUY SINH 4-6mm #1233
SOI THUY SINH 4-6mm #1233

Mã SP: Sỏi thủy sinh 4-6mm

110,200 - 121,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
SOI THUY SINH 6-9mm #1234
SOI THUY SINH 6-9mm #1234

Mã SP: Sỏi thủy sinh 6-9mm

110,200 - 121,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
SOI THUY SINH 9-12mm #1235
SOI THUY SINH 9-12mm #1235

Mã SP: Sỏi thủy sinh 9-12mm

110,200 - 121,800 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963