Gốm Trang Trí


Sắp xếp theo: Mặc định


KM38 Gốm nâu mài vát 5-10-15x30 #83
KM38 Gốm nâu mài vát 5-10-15x30 #83

Mã SP: KM38

222,300 - 245,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM39 Gốm kem mài vát 5-10-15x30 #84
KM39 Gốm kem mài vát 5-10-15x30 #84

Mã SP: KM39

222,300 - 245,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch gốm chữ I #5075
Gạch gốm chữ I #5075

Mã SP: Gạch gốm chữ I

362.000đ - 382.000đ/m2

Xem Chi tiết
Gạch vuông #5076
Gạch vuông #5076

Mã SP: Gạch vuông

366.000 - 386.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm Bông Đỏ 7x20 #635
Gốm Bông Đỏ 7x20 #635

Mã SP: Gốm Bông Đỏ 7x20

210.000 - 220.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm Bông Đỏ vát cạnh 7x20 #5071
Gốm Bông Đỏ vát cạnh 7x20 #5071

Mã SP: Gốm Bông Đỏ vát cạnh 7x20

200.000 - 2200.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm cát vàng 1 màu vát cạnh #634
Gốm cát vàng 1 màu vát cạnh #634

Mã SP: Gốm cát vàng 1 màu vát cạnh

200.000 - 220.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm gợn sóng 2 màu 7x20 #5072
Gốm gợn sóng 2 màu 7x20 #5072

Mã SP: Gốm gợn sóng 2 màu 7x20

200.000 - 220.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm gợn sóng bông đỏ 7x20 #5074
Gốm gợn sóng bông đỏ 7x20 #5074

Mã SP: Gốm gợn sóng bông đỏ 7x20

200.000 - 220.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ngói âm dương #5079
Ngói âm dương #5079

Mã SP: Ngói âm dương

37.000đ/bộ

Xem Chi tiết
Gạch lục giác #5077
Gạch lục giác #5077

Mã SP: Gạch lục giác

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963