GẠCH TRANG TRÍ


Sắp xếp theo: Mặc định


KM38 Gốm nâu mài vát 5-10-15x30 #83
KM38 Gốm nâu mài vát 5-10-15x30 #83

Mã SP: KM38

222,300 - 245,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM39 Gốm kem mài vát 5-10-15x30 #84
KM39 Gốm kem mài vát 5-10-15x30 #84

Mã SP: KM39

222,300 - 245,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX255-VIZ #580
INAX255-VIZ #580

Mã SP: INAX255-VIZ

620.000 - 640.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX355-EAC #581
INAX355-EAC #581

Mã SP: INAX355-EAC

600.000 - 620.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
DN gach chu U - gach chong nong #5069
DN gach chu U - gach chong nong #5069

Mã SP: DN gach chu U - gach chong nong

14.000 - 15.000 đồng/viên

Xem Chi tiết
DN gach chong nong co chan #5070
DN gach chong nong co chan #5070

Mã SP: DN gach chong nong co chan

215.000 - 235.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
NC-25 #1517
NC-25 #1517

Mã SP: NC-25

17.000-19.000 đồng/viên

Xem Chi tiết
CL-21 #450
CL-21 #450

Mã SP: CL-21

48.000 - 52.000 đồng/viên

Xem Chi tiết
M-101 #674
M-101 #674

Mã SP: M-101

17.000 - 20.000 đồng/viên

Xem Chi tiết
M 104 #5066
M 104 #5066

Mã SP: M 104

28.000 - 30.000 đồng/viên

Xem Chi tiết
Thông gió M 107 #331
Thông gió M 107 #331

Mã SP: M 107

36.000 - 40.000 đồng/viên

Xem Chi tiết
 Trụ lancan M-203 #606
Trụ lancan M-203 #606

Mã SP: M-203

66.000 - 70.000 đồng/cây

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963