GẠCH TRANG TRÍ


Sắp xếp theo: Mặc định


Gốm đỏ rãnh vát 15x30cm #1591
Gốm đỏ rãnh vát 15x30cm #1591

Mã SP: GDRV 15x30

167,200 - 184,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm kem rãnh vát 7,2x30cm #13
Gốm kem rãnh vát 7,2x30cm #13

Mã SP: GKRV 7,2x30

176,700 - 195,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm đỏ rãnh vát mài 15x30cm #1594
Gốm đỏ rãnh vát mài 15x30cm #1594

Mã SP: GDRVM 15x30

193,800 - 214,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm kem rãnh vát 15x30cm #1592
Gốm kem rãnh vát 15x30cm #1592

Mã SP: GKRV 15x30

176,700 - 195,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm kem rãnh vát mài 15x30cm #1593
Gốm kem rãnh vát mài 15x30cm #1593

Mã SP: GKRVM 15x30

203,300 - 224,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Trồng cỏ 8 lỗ GL #5098
Trồng cỏ 8 lỗ GL #5098

Mã SP: gach 8 lo GL

27,550 - 30,450 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm nâu rãnh vát 7,2x30cm #12
Gốm nâu rãnh vát 7,2x30cm #12

Mã SP: GNRV 7,2x30

203,300 - 224,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm nâu rãnh vát 15x30cm #14
Gốm nâu rãnh vát 15x30cm #14

Mã SP: GNRV 15x30

197,600 - 218,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gốm đỏ rãnh vát 7,2x30cm #1106
Gốm đỏ rãnh vát 7,2x30cm #1106

Mã SP: GDRV 7,2x30

167,200 - 184,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM38 Gốm nâu mài vát 5-10-15x30 #83
KM38 Gốm nâu mài vát 5-10-15x30 #83

Mã SP: KM38

222,300 - 245,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM39 Gốm kem mài vát 5-10-15x30 #84
KM39 Gốm kem mài vát 5-10-15x30 #84

Mã SP: KM39

222,300 - 245,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX255-VIZ #580
INAX255-VIZ #580

Mã SP: INAX255-VIZ

598,500 - 661,500 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963