Gạch Ngoại Thất Inax


Sắp xếp theo: Mặc định


INAX 40-RB
INAX 40-RB

Mã SP: INAX 40-RB

1,567,500 - 1,732,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 47POOL
INAX 47POOL

Mã SP: INAX 47POOL

950,000 - 1,050,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 255-PPC
INAX 255-PPC

Mã SP: INAX 255-PPC

655,500 - 724,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 355TT-CMG
INAX 355TT-CMG

Mã SP: INAX 355TT-CMG

636,500 - 703,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 3040B-TRP
INAX 3040B-TRP

Mã SP: INAX 3040B-TRP

2,275,250 - 2,514,750 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 20B-BB
INAX 20B-BB

Mã SP: INAX 20B-BB

1,135,250 - 1,254,750 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 20B-CRB
INAX 20B-CRB

Mã SP: INAX 20B-CRB

940,500 - 1,039,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 20B-STB
INAX 20B-STB

Mã SP: INAX 20B-STB

940,500 - 1,039,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX 40B-SLT
INAX 40B-SLT

Mã SP: INAX 40B-SLT

1,187,500 - 1,312,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gach Inax 1525 EAC #579
Gach Inax 1525 EAC #579

Mã SP: Gach Inax 1525 EAC #579

712,500 - 787,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
INAX255-VIZ #580
INAX255-VIZ #580

Mã SP: INAX255-VIZ

598,500 - 661,500 đồng/đvt

Xem Chi tiết
INAX355-EAC #581
INAX355-EAC #581

Mã SP: INAX355-EAC

579,500 - 640,500 đồng/đvt

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963