Gạch Giả Đá


Sắp xếp theo: Mặc định


KGKT 20408 200x400mm gach gia da #1361
KGKT 20408 200x400mm gach gia da #1361

Mã SP: KGKT 20408 200x400mm

232,750 - 257,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KVT 68561 300x600mm gach gia da #1440
KVT 68561 300x600mm gach gia da #1440

Mã SP: KVT 68561 300x600mm

389,500 - 430,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
KMHB 606 115x225mm gach gia da #1417
KMHB 606 115x225mm gach gia da #1417

Mã SP: KMHB 606 115x225mm

242,250 - 267,750 đồng/m2

Xem Chi tiết
KMHB 604 115x225mm gach gia da #1417
KMHB 604 115x225mm gach gia da #1417

Mã SP: KMHB 604 115x225mm

242,250 - 267,750 đồng/m2

Xem Chi tiết
KHA 994 150x300mm gach gia da #1418
KHA 994 150x300mm gach gia da #1418

Mã SP: KHA 994 150x300mm

232,750 - 257,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KMHB 602 115x225mm gach gia da 1417
KMHB 602 115x225mm gach gia da 1417

Mã SP: KMHB 602 115x225mm

265.000 - 285.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
KHA 991 150x300mm gach gia da #1392
KHA 991 150x300mm gach gia da #1392

Mã SP: KHA 991 150x300mm

232,750 - 257,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KHA 771 150x300mm gach gia da #1418
KHA 771 150x300mm gach gia da #1418

Mã SP: KHA 771 150x300mm

232,750 - 257,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KGVG 904 200x400mm gach gia da #1385
KGVG 904 200x400mm gach gia da #1385

Mã SP: KGVG 904 200x400mm

232,750 - 257,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KGKT 20404 200x400mm gach gia da #1360
KGKT 20404 200x400mm gach gia da #1360

Mã SP: KGKT 20404 200x400mm

270,750 - 299,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KGKT 20402 200x400mm gach gia da #1389
KGKT 20402 200x400mm gach gia da #1389

Mã SP: KGKT 20402 200x400mm

270,750 - 299,250 đồng/m2

Xem Chi tiết
KGKT 403 200x400mm gach gia da #1391
KGKT 403 200x400mm gach gia da #1391

Mã SP: KGKT 403 200x400mm

270,750 - 299,250 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963