GẠCH GIẢ ĐÁ


Sắp xếp theo: Mặc định


Gạch WH #1460
Gạch WH #1460

Mã SP: WH HHR3602

256,500 - 283,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch KG #1424
Gạch KG #1424

Mã SP: KG A36HM1DE

313,500 - 346,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch KG #1414
Gạch KG #1414

Mã SP: KG A36JK4D00L

342,000 - 378,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch KG #1422
Gạch KG #1422

Mã SP: KG A59JK4D00L

361,000 - 399,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1374
Gạch VNH #1374

Mã SP: SHQ nâu

323,000 - 357,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch KG #1412
Gạch KG #1412

Mã SP: KG A36MG4LBE

313,500 - 346,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1393
Gạch VNH #1393

Mã SP: GKT 407

237,500 - 262,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1364
Gạch VNH #1364

Mã SP: GKT 20428

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1363
Gạch VNH #1363

Mã SP: GKT 20429

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1362
Gạch VNH #1362

Mã SP: GKT 20430

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1421
Gạch VNH #1421

Mã SP: GHA

247,000 - 273,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Gạch VNH #1365
Gạch VNH #1365

Mã SP: QA

256,500 - 283,500 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963