𝐆𝐀̣𝐂𝐇 𝐓𝐇Ẻ ĐỦ 𝐌À𝐔

30 Mar 2021, thuộc Tin Sản Phẩm

𝐆𝐀̣𝐂𝐇 𝐓𝐇Ẻ ĐỦ 𝐌À𝐔

- Đầy đủ các kích thước : 75x150, 100x200, 100x100, 100x300

75x150mm

100x100mm

100x300mm

Chất liệu: gạch tráng men, không thấm nước.

 

 

 

🥳Thõa sức để bạn sáng tạo tô điểm không gian sống.

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963