Đá Tẩy Lồi


Sắp xếp theo: Mặc định


Vàng đỏ tẩy 5x20cm #973
Vàng đỏ tẩy 5x20cm #973

Mã SP: VDT 5x20

136,800 - 151,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
Trắng sữa tẩy 10x20 #799
Trắng sữa tẩy 10x20 #799

Mã SP: TST

133,000 - 147,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
TNT 10x20 - Trắng nổ tẩy 10x20 #121
TNT 10x20 - Trắng nổ tẩy 10x20 #121

Mã SP: TNT

364,800 - 403,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
VKTC 10 x 20 - DA VANG KEM #32
VKTC 10 x 20 - DA VANG KEM #32

Mã SP: VKTC 10 x 20

186,200 - 205,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
XTT 10x20 - DA XANH THAO NGUYEN #19
XTT 10x20 - DA XANH THAO NGUYEN #19

Mã SP: XTT 10x20

404,700 - 447,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
VDT -10x20 - DA VANG DO #840
VDT -10x20 - DA VANG DO #840

Mã SP: VDT -10x20

136,800 - 151,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
VKT 10 x 20 - DA VANG KEM #62
VKT 10 x 20 - DA VANG KEM #62

Mã SP: VKT 10 x 20

161,500 - 178,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
XDT 10 x 20 - DA XANH DEN TAY #36
XDT 10 x 20 - DA XANH DEN TAY #36

Mã SP: XDT 10 x 20

74,100 - 81,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
LCT-10X20 - DA LONG CHUOT #98
LCT-10X20 - DA LONG CHUOT #98

Mã SP: LCT-10X20

91,200 - 100,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
DKT 10 x 20 - DA DEN KIM #63
DKT 10 x 20 - DA DEN KIM #63

Mã SP: DKT 10 x 20

134,900 - 149,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRT 10x20 - DA XANH REU #931
XRT 10x20 - DA XANH REU #931

Mã SP: XRT 10x20

157,700 - 174,300 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963