Đá Soi Chỉ


Sắp xếp theo: Mặc định


DKCR 10x20 #480
DKCR 10x20 #480

Mã SP: DKCR 10x20

142,500 - 157,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
VKRC 10x20 #90
VKRC 10x20 #90

Mã SP: VKRC 10x20

190,000 - 210,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng kem băm soi chỉ (Vàng kem giả cổ) 10x20 #849
Vàng kem băm soi chỉ (Vàng kem giả cổ) 10x20 #849

Mã SP: VKBSC 10x20

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
TMBSC  10x20 - DA TRANG MUOI #58
TMBSC 10x20 - DA TRANG MUOI #58

Mã SP: TMBSC 10x20

152,000 - 168,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
DKBSC 10x20 - DA DEN KIM #479
DKBSC 10x20 - DA DEN KIM #479

Mã SP: DKBSC 10x20

152,000 - 168,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRBSC 10x20 - DA XANH REU #909
XRBSC 10x20 - DA XANH REU #909

Mã SP: XRBSC 10x20

171,000 - 189,000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963