Đá ốp tường


Sắp xếp theo: Mặc định


MS GNM-W1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC TRANG #1035
MS GNM-W1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC TRANG #1035

Mã SP: MS GNM-W1

670.000 - 690.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
MS GNM-V1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC TIM #1034
MS GNM-V1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC TIM #1034

Mã SP: MS GNM-V1

670.000 - 690.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
MS GNM-Y1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC VANG #1574
MS GNM-Y1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC VANG #1574

Mã SP: MS GNM-Y1

670.000 - 690.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
MS GNM-G1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC XAM #1575
MS GNM-G1 -26x26x1,8 - DA GRANITE MOSAIC XAM #1575

Mã SP: MS GNM-G1

670.000 - 690.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
VDCC-5x20 - DA VANG DO #838
VDCC-5x20 - DA VANG DO #838

Mã SP: VDCC-5x20

132.000 - 152.000 đ/m2

Xem Chi tiết
TMBSC  10x20 - DA TRANG MUOI #58
TMBSC 10x20 - DA TRANG MUOI #58

Mã SP: TMBSC 10x20

144.000 - 164.000 đ/m2

Xem Chi tiết
DKBSC 10x20 - DA DEN KIM #479
DKBSC 10x20 - DA DEN KIM #479

Mã SP: DKBSC 10x20

144.000 - 164.000 đ/m2

Xem Chi tiết
OX 15x30 - Da Ong #743
OX 15x30 - Da Ong #743

Mã SP: OX 15x30

154.000 - 174.000 đ/m2

Xem Chi tiết
OD 15x30 - DA ONG #736
OD 15x30 - DA ONG #736

Mã SP: OD 15x30

216.000 - 236.000 đ/m2

Xem Chi tiết
OX 10x20 - DA ONG XAM #65
OX 10x20 - DA ONG XAM #65

Mã SP: OX 10x20

148.000 - 168.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XDC - Da Xanh Den #897
XDC - Da Xanh Den #897

Mã SP: XDC

34.000 đồng/bao

Xem Chi tiết
VKM 15x30 - DA VANG KEM #72
VKM 15x30 - DA VANG KEM #72

Mã SP: VKM 15x30

164.000 - 184.000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963