Đá ốp tường


Sắp xếp theo: Mặc định


Ong xám 30x60x1,2f (lỗ ong) #1135
Ong xám 30x60x1,2f (lỗ ong) #1135

Mã SP: OXO 30x60x1,2

237,500 - 262,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ong xám 10x20 lỗ ong #951
Ong xám 10x20 lỗ ong #951

Mã SP: OXO 10x20

169,100 - 186,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng đỏ chẻ (thường) tự do #836
Vàng đỏ chẻ (thường) tự do #836

Mã SP: VDC

30,400 - 33,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng bông sóng hoa 15x30 #1314
Vàng bông sóng hoa 15x30 #1314

Mã SP: VBSH 15x30

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh đen phẳng 15x30x1f #901
Xanh đen phẳng 15x30x1f #901

Mã SP: XDP 15x30

81,700 - 90,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107

Mã SP: XRM 5-10x30

245,100 - 270,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048

Mã SP: OX 5-10x30

197,600 - 218,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bông mai mài vát 15x30 #406
Bông mai mài vát 15x30 #406

Mã SP: BMMV 15x30

174,800 - 193,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
Trắng sữa mài vát 15x30 #795
Trắng sữa mài vát 15x30 #795

Mã SP: TSMV 15x30

146,300 - 161,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghép Lông chuột 2-3-5-7cm Tấm ghép 50x10cm #1550
Ghép Lông chuột 2-3-5-7cm Tấm ghép 50x10cm #1550

Mã SP: GHEP LC2357 Tấm ghép 50x10

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghép xanh đen - vàng ánh 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1551
Ghép xanh đen - vàng ánh 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1551

Mã SP: GHEP XD-AV235 Tấm ghép 50x10

203,300 - 224,700 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963