Đá ốp tường


Sắp xếp theo: Mặc định


Xanh rêu mài 15x30 #913
Xanh rêu mài 15x30 #913

Mã SP: XRM 15X30

176,700 - 195,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xám mài vát 15x30 #896
Xám mài vát 15x30 #896

Mã SP: XAMV 15x30

190,000 - 210,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM14 xám mài 5-10-15x30 #56
KM14 xám mài 5-10-15x30 #56

Mã SP: XAM 5-10-15x30

220,400 - 243,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM15 bông vàng mài 5-10-15x30 #1552
KM15 bông vàng mài 5-10-15x30 #1552

Mã SP: BVM 5-10-15x30

199,500 - 220,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng bông mài vát 7,5x22 #99
Vàng bông mài vát 7,5x22 #99

Mã SP: VBMV 7,5x22

152,000 - 168,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xám mài vát 7,5x22 #26
Xám mài vát 7,5x22 #26

Mã SP: XAMV 7,5x22

190,000 - 210,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ong xám 10x20 lỗ ong #951
Ong xám 10x20 lỗ ong #951

Mã SP: OXO 10x20

169,100 - 186,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng đỏ chẻ (thường) tự do #836
Vàng đỏ chẻ (thường) tự do #836

Mã SP: VDC

30,400 - 33,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh đen phẳng 15x30x1f #901
Xanh đen phẳng 15x30x1f #901

Mã SP: XDP 15x30

87,400 - 96,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107

Mã SP: XRM 5-10x30

224,200 - 247,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048

Mã SP: OX 5-10x30

197,600 - 218,400 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963