Đá ốp tường


Sắp xếp theo: Mặc định


Đen da báo mài vát 7,5x22 #468
Đen da báo mài vát 7,5x22 #468

Mã SP: DBMV 7,5x22

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim rãnh sóng 10x30x2cm  #1553
Đen kim rãnh sóng 10x30x2cm #1553

Mã SP: DKRS 10x30x2

340,100 - 375,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ong xám 15x30 lỗ nhiều #952
Ong xám 15x30 lỗ nhiều #952

Mã SP: OXO 15x30

182,400 - 201,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng kem băm soi chỉ (Vàng kem giả cổ) 10x20 #849
Vàng kem băm soi chỉ (Vàng kem giả cổ) 10x20 #849

Mã SP: VKBSC 10x20

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng kem mài vát 15x30 #862
Vàng kem mài vát 15x30 #862

Mã SP: VKMV 15x30

155,800 - 172,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng kem sóng thần 10x20 #870
Vàng kem sóng thần 10x20 #870

Mã SP: VKST 10x20

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu rãnh sóng 10x30x2cm  #1612
Xanh rêu rãnh sóng 10x30x2cm #1612

Mã SP: XRRS 10x30x2

351,500 - 388,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu sóng hoa 15x30 #1304
Xanh rêu sóng hoa 15x30 #1304

Mã SP: XRSH

309,700 - 342,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim chẻ 10x20 #92
Đen kim chẻ 10x20 #92

Mã SP: DKC

165,300 - 182,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim đốt trúc 10x20 #481
Đen kim đốt trúc 10x20 #481

Mã SP: DKDT

176,700 - 195,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Trắng sữa tẩy 10x20 #799
Trắng sữa tẩy 10x20 #799

Mã SP: TST

134,900 - 149,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu mài rãnh vát 7,2x30cm #1
Xanh rêu mài rãnh vát 7,2x30cm #1

Mã SP: XRMRV

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963