Đá Mài Nhám


Sắp xếp theo: Mặc định


BMMC 30x60x2 #166
BMMC 30x60x2 #166

Mã SP: BMMC 30x60x2

302,100 - 333,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
BMMC 30x60x1 #212
BMMC 30x60x1 #212

Mã SP: BMMC 30x60x1

224,200 - 247,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh st thô 30x30x2F #1059
Xanh st thô 30x30x2F #1059

Mã SP: XSCT 30x30x2

273,600 - 302,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh st thô 30x60x2F #1268
Xanh st thô 30x60x2F #1268

Mã SP: XSCT 30x60x2

248,900 - 275,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim mài thô 30x60x1cm  #194
Đen kim mài thô 30x60x1cm #194

Mã SP: DKMT 30x60x1

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim mài thô 30x60x2cm  #1141
Đen kim mài thô 30x60x2cm #1141

Mã SP: DKMT 30x60x2

264,100 - 291,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu cắt thô  30x60x2F #1056
Xanh rêu cắt thô 30x60x2F #1056

Mã SP: XRCT 30x60x2

248,900 - 275,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen nhồi mài cát 30x60x2cm #1142
Đen nhồi mài cát 30x60x2cm #1142

Mã SP: DNMC 30x60x2

364,800 - 403,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen nhồi mài cát 30x60x3cm #1143
Đen nhồi mài cát 30x60x3cm #1143

Mã SP: DNMC 30x60x3

435,100 - 480,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu mài thô 30x60x2cm  #196
Xanh rêu mài thô 30x60x2cm #196

Mã SP: XRMT 30x60x2

285,000 - 315,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen sọc mài thô 30x60x2cm #1065
Đen sọc mài thô 30x60x2cm #1065

Mã SP: DSMT 30x60x2

279,300 - 308,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRMX 30x60X2 - DA XANH REU
XRMX 30x60X2 - DA XANH REU

Mã SP: XRMX 30x60X2

292.000 - 312.000 đ/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963