Đá Mài Láng


Sắp xếp theo: Mặc định


DSMH 30x60x2 #517
DSMH 30x60x2 #517

Mã SP: DSMH 30x60x2

357,200 - 394,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim mài hone 30x60x2cm #485
Đen kim mài hone 30x60x2cm #485

Mã SP: DKMH 30x60x2

340,100 - 375,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh st mài hone (bóng mờ) 30x60x2F #215
Xanh st mài hone (bóng mờ) 30x60x2F #215

Mã SP: XSMH 30x60x2

336,300 - 371,700 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Granite xám lông chuột mài hone 30x60x1,8cm #1054
Granite xám lông chuột mài hone 30x60x1,8cm #1054

Mã SP: GXMH 30x60x1,8

452,200 - 499,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh st mài bóng 30x60x2F #1081
Xanh st mài bóng 30x60x2F #1081

Mã SP: XSMB 30x60x2

323,000 - 357,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen da báo mài 30x60x1cm #1140
Đen da báo mài 30x60x1cm #1140

Mã SP: DBM 30x60x1

180,500 - 199,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Trắng sữa mài  60x60x2cm #1631
Trắng sữa mài 60x60x2cm #1631

Mã SP: TSM 60x60x2

440,800 - 487,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xám mài 30x60x1,5cm #1573
Xám mài 30x60x1,5cm #1573

Mã SP: XAM 30x60x1,5

229,900 - 254,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu mài hone 30x60x2F #1267
Xanh rêu mài hone 30x60x2F #1267

Mã SP: XRMH 30x60x2

273,600 - 302,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu mài hone 30x60x1F (phân dương) #1057
Xanh rêu mài hone 30x60x1F (phân dương) #1057

Mã SP: XRMH 30x60x1

262,200 - 289,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bazan mài bóng  30x60x2cm #131
Bazan mài bóng 30x60x2cm #131

Mã SP: BZMB 30x60x2

469,300 - 518,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen cọ mài 30x60x2cm #470
Đen cọ mài 30x60x2cm #470

Mã SP: DCM 30x60x2

254,600 - 281,400 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963