Đá Lát Nền


Sắp xếp theo: Mặc định


DLP 30x60x1cm - DA DEN #1022
DLP 30x60x1cm - DA DEN #1022

Mã SP: DLP 30x60x1cm

516.000 - 536.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XDP-30x30X2 - DA XANH DEN  #1078
XDP-30x30X2 - DA XANH DEN #1078

Mã SP: XDP-30x30X2

176.000 - 196.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XDP-20x40x1 - DA XANH DEN #1042
XDP-20x40x1 - DA XANH DEN #1042

Mã SP: XDP-20x40x1

90.000 -110.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XSCB-10x10x8cm- DA XANH SA THACH #111
XSCB-10x10x8cm- DA XANH SA THACH #111

Mã SP: XSCB-10x10x8cm

356.000 - 376.000 đ/m2

Xem Chi tiết
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161

Mã SP: GVB 30x60x3

448.000 - 468.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139

Mã SP: BZB 30x60x3

476.000 - 496.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218

Mã SP: DXB 30x60x2,5

230.000 - 250.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149

Mã SP: XRB 30x60x2

240.000 - 260.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946

Mã SP: XXK 30x60x2

300.000 - 320.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XSKV 30x60x2cm - DA XANH SA THACH #939
XSKV 30x60x2cm - DA XANH SA THACH #939

Mã SP: XSKV 30x60x2cm

354.000 - 374.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207

Mã SP: GTK 30x60x2,5cm

268.000 - 288.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134

Mã SP: BZK 30x60x2cm

430.000 - 450.000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963