Đá Lát Nền


Sắp xếp theo: Mặc định


Granite tím khò 30x60x2,5F #160
Granite tím khò 30x60x2,5F #160

Mã SP: GIK 30x60x2,5

262,200 - 289,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Granite đỏ khò 30x60x2,5F #633
Granite đỏ khò 30x60x2,5F #633

Mã SP: GOK 30x60x2,5

429,400 - 474,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x60x2F #150
Xanh rêu băm 30x60x2F #150

Mã SP: XRB 30x60x2

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x60x3F #151
Xanh rêu băm 30x60x3F #151

Mã SP: XRB 30x60x3

332,500 - 367,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm soi chỉ 30x60x2cm  #199
Xanh rêu băm soi chỉ 30x60x2cm #199

Mã SP: XRBSC 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh đen phẳng 30x30x1,5F #129
Xanh đen phẳng 30x30x1,5F #129

Mã SP: XDP 30x30x1,5

148,200 - 163,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh đen phẳng 30x30x1F #902
Xanh đen phẳng 30x30x1F #902

Mã SP: XDP 30x30x1

95,000 - 105,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bazan khò 30x60x3F #135
Bazan khò 30x60x3F #135

Mã SP: BZK 30x60x3

475,000 - 525,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bazan khò 60x60x2F #1061
Bazan khò 60x60x2F #1061

Mã SP: BZK 60x60x2

537,700 - 594,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x30x1f #1080
Xanh rêu băm 30x30x1f #1080

Mã SP: XRB 30x30x1

190,000 - 210,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xám sa thạch băm 30x60x2F #1082
Xám sa thạch băm 30x60x2F #1082

Mã SP: XXB 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh st khò 30x30x2F #1601
Xanh st khò 30x30x2F #1601

Mã SP: XSK 30x30x2

302,100 - 333,900 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963