Đá Lát Nền


Sắp xếp theo: Mặc định


Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910
Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910

Mã SP: XRBV 30x60x2

334,400 - 369,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Granite xám lông chuột khò 30x60x1,8cm  #1053
Granite xám lông chuột khò 30x60x1,8cm #1053

Mã SP: GXK

328,700 - 363,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim băm  30x60x2cm  #152
Đen kim băm 30x60x2cm #152

Mã SP: DKB

248,900 - 275,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
XDP-30x30X2 - DA XANH DEN  #1078
XDP-30x30X2 - DA XANH DEN #1078

Mã SP: XDP-30x30X2

176,700 - 195,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
XDP-20x40x1 - DA XANH DEN #1042
XDP-20x40x1 - DA XANH DEN #1042

Mã SP: XDP-20x40x1

91,200 - 100,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
XSCB-10x10x8cm- DA XANH SA THACH #111
XSCB-10x10x8cm- DA XANH SA THACH #111

Mã SP: XSCB-10x10x8cm

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161

Mã SP: GVB 30x60x3

469,300 - 518,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139

Mã SP: BZB 30x60x3

473,100 - 522,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218

Mã SP: DXB 30x60x2,5

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149

Mã SP: XRB 30x60x2

254,600 - 281,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946

Mã SP: XXK 30x60x2

294,500 - 325,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207

Mã SP: GTK 30x60x2,5cm

264,100 - 291,900 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963