Đá Khò Nhám


Sắp xếp theo: Mặc định


Nâu (tím) sa thạch khò 30x60x2cm  #1074
Nâu (tím) sa thạch khò 30x60x2cm #1074

Mã SP: NSK 30x60x2

273,600 - 302,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Granite tím khò 30x60x2,5F #160
Granite tím khò 30x60x2,5F #160

Mã SP: GIK 30x60x2,5

296,400 - 327,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Granite đỏ khò 30x60x2,5F #633
Granite đỏ khò 30x60x2,5F #633

Mã SP: GOK 30x60x2,5

429,400 - 474,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bazan khò 30x60x3F #135
Bazan khò 30x60x3F #135

Mã SP: BZK 30x60x3

475,000 - 525,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bazan khò 60x60x2F #1061
Bazan khò 60x60x2F #1061

Mã SP: BZK 60x60x2

560,500 - 619,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh st khò 30x30x2F #1601
Xanh st khò 30x30x2F #1601

Mã SP: XSK 30x30x2

302,100 - 333,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Granite xám lông chuột khò 30x60x1,8cm  #1053
Granite xám lông chuột khò 30x60x1,8cm #1053

Mã SP: GXK

353,400 - 390,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946

Mã SP: XXK 30x60x2

294,500 - 325,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207

Mã SP: GTK 30x60x2,5cm

237,500 - 262,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134

Mã SP: BZK 30x60x2cm

457,900 - 506,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
XSK 30x60X2 - DA XANH SA THACH #167
XSK 30x60X2 - DA XANH SA THACH #167

Mã SP: XSK 30x60X2

262,200 - 289,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
GVK 30x60x2cm - DA GRANITE VANG #162
GVK 30x60x2cm - DA GRANITE VANG #162

Mã SP: GVK 30x60x2cm

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963