Đá Khò Nhám


Sắp xếp theo: Mặc định


XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946

Mã SP: XXK 30x60x2

294,500 - 325,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207

Mã SP: GTK 30x60x2,5cm

264,100 - 291,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134

Mã SP: BZK 30x60x2cm

423,700 - 468,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
XSK 30x60X2 - DA XANH SA THACH #167
XSK 30x60X2 - DA XANH SA THACH #167

Mã SP: XSK 30x60X2

258,400 - 285,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRMX 30x60x2 - DA XANH REU #148
XRMX 30x60x2 - DA XANH REU #148

Mã SP: XRMX 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
GVK 30x60x2cm - DA GRANITE VANG #162
GVK 30x60x2cm - DA GRANITE VANG #162

Mã SP: GVK 30x60x2cm

313,500 - 346,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GDK 30x60x2,5 - DA GRANITE DEN #153
GDK 30x60x2,5 - DA GRANITE DEN #153

Mã SP: GDK 30x60x2,5

429,400 - 474,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
GF-LY-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG NHAT #1038
GF-LY-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG NHAT #1038

Mã SP: GF-LY-6318

285,000 - 315,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
GF-WS-6318 - DA GRANITE TRANG SUOI LAU #1068
GF-WS-6318 - DA GRANITE TRANG SUOI LAU #1068

Mã SP: GF-WS-6318

214,700 - 237,300 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963