Đá Khò Nhám


Sắp xếp theo: Mặc định


XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946
XXK 30x60x2 - Xanh Xam #946

Mã SP: XXK 30x60x2

300.000 - 320.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XSKV 30x60x2cm - DA XANH SA THACH #939
XSKV 30x60x2cm - DA XANH SA THACH #939

Mã SP: XSKV 30x60x2cm

354.000 - 374.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207
GTK 30x60x2,5cm - DA GRANITE TRANG #207

Mã SP: GTK 30x60x2,5cm

268.000 - 288.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134
BZK 30x60x2cm - DA BAZAN #134

Mã SP: BZK 30x60x2cm

430.000 - 450.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XSK 30x60X2 - DA XANH SA THACH #167
XSK 30x60X2 - DA XANH SA THACH #167

Mã SP: XSK 30x60X2

264.000 - 284.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XRMX 30x60x2 - DA XANH REU #148
XRMX 30x60x2 - DA XANH REU #148

Mã SP: XRMX 30x60x2

236.000 - 356.000 đ/m2

Xem Chi tiết
GVK 30x60x2cm - DA GRANITE VANG #162
GVK 30x60x2cm - DA GRANITE VANG #162

Mã SP: GVK 30x60x2cm

320.000 - 340.000 đ/m2

Xem Chi tiết
GDK 30x60x2,5 - DA GRANITE DEN #153
GDK 30x60x2,5 - DA GRANITE DEN #153

Mã SP: GDK 30x60x2,5

442.000 - 462.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
GF-VP-6318 - DA LAT NEN KHO NHAM MAU TIM PHU CAT #1073
GF-VP-6318 - DA LAT NEN KHO NHAM MAU TIM PHU CAT #1073

Mã SP: GF-VP-6318

190.000 - 210.000 đồng/1m2

Xem Chi tiết
GF-LY-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG NHAT #1038
GF-LY-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG NHAT #1038

Mã SP: GF-LY-6318

220.000 - 240.000 đồng/1m2

Xem Chi tiết
GF-WS-6318 - DA GRANITE TRANG SUOI LAU #1068
GF-WS-6318 - DA GRANITE TRANG SUOI LAU #1068

Mã SP: GF-WS-6318

199,500 - 220,500 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963