Đá Ghép


Sắp xếp theo: Mặc định


Ghep XD-VD235 - DA GHEP XANH DEN - VANG DO #984
Ghep XD-VD235 - DA GHEP XANH DEN - VANG DO #984

Mã SP: Ghep XD-VD235

190.000 - 210.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep XD235 - DA XANH DEN #165
Ghep XD235 - DA XANH DEN #165

Mã SP: Ghep XD235

186.000 - 206.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep DK2 - DA DEN KIM #276
Ghep DK2 - DA DEN KIM #276

Mã SP: Ghep DK2

156.000 - 176.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VD235 - DA GHEP VANG DO #279
Ghep VD235 - DA GHEP VANG DO #279

Mã SP: Ghep VD235

196.000 - 216.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VD2357 - DA VANG DO #627
Ghep VD2357 - DA VANG DO #627

Mã SP: Ghep VD2357

220.000 - 240.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VK-DK25 - DA VANG KEM - DEN KIM #278
Ghep VK-DK25 - DA VANG KEM - DEN KIM #278

Mã SP: Ghep VK-DK25

150.000 - 170.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VK2 - DA VANG KEM #275
Ghep VK2 - DA VANG KEM #275

Mã SP: Ghep VK2

157,700 - 174,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep MS WZS-1560 - DA GHEP TRANG KIEU CHU Z #1576
Ghep MS WZS-1560 - DA GHEP TRANG KIEU CHU Z #1576

Mã SP: MS WZS-1560

460.000 - 480.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep MS BSS-F16 - DA GHEP BAZAN 3D #1157
Ghep MS BSS-F16 - DA GHEP BAZAN 3D #1157

Mã SP: MS BSS-F16

550.000 - 570,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep MS GSS-F16 - DA GHEP BAZAN 3D #1191
Ghep MS GSS-F16 - DA GHEP BAZAN 3D #1191

Mã SP: MS GSS-F16

550.000 - 570,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep  MS YZS1560 - DA GHEP VANG KIEU CHU Z #1200
Ghep MS YZS1560 - DA GHEP VANG KIEU CHU Z #1200

Mã SP: MS YZS-1560

460.000 - 480.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep MS GZS1560 - DA GHEP XAM KIEU CHU Z #1188
Ghep MS GZS1560 - DA GHEP XAM KIEU CHU Z #1188

Mã SP: MS GZS1560

460.000 - 480.000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963