Đá Ghép


Sắp xếp theo: Mặc định


Ghép Lông chuột 2-3-5-7cm Tấm ghép 50x10cm #1550
Ghép Lông chuột 2-3-5-7cm Tấm ghép 50x10cm #1550

Mã SP: GHEP LC2357 Tấm ghép 50x10

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghép xanh đen - vàng ánh 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1551
Ghép xanh đen - vàng ánh 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1551

Mã SP: GHEP XD-AV235 Tấm ghép 50x10

203,300 - 224,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghép xanh đen mài cát 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1606
Ghép xanh đen mài cát 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1606

Mã SP: GHEP XDMC235 Tấm ghép 50x10

224,200 - 247,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghép xanh đen 357 Tấm ghép 60x15cm #269
Ghép xanh đen 357 Tấm ghép 60x15cm #269

Mã SP: GHEP XD 357 Tấm ghép 60x15

243,200 - 268,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghép ánh kim 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1406
Ghép ánh kim 2-3-5cm Tấm ghép 50x10cm #1406

Mã SP: GHEP AK235

207,100 - 228,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep XD-VD235 - DA GHEP XANH DEN - VANG DO #984
Ghep XD-VD235 - DA GHEP XANH DEN - VANG DO #984

Mã SP: Ghep XD-VD235

190,000 - 210,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep XD235 - DA XANH DEN #165
Ghep XD235 - DA XANH DEN #165

Mã SP: Ghep XD235

186,200 - 205,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep DK2 - DA DEN KIM #276
Ghep DK2 - DA DEN KIM #276

Mã SP: Ghep DK2

157,700 - 174,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VD235 - DA GHEP VANG DO #279
Ghep VD235 - DA GHEP VANG DO #279

Mã SP: Ghep VD235

195,700 - 216,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VD2357 - DA VANG DO #627
Ghep VD2357 - DA VANG DO #627

Mã SP: Ghep VD2357

186,200 - 205,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
Ghep VK-DK25 - DA VANG KEM - DEN KIM #278
Ghep VK-DK25 - DA VANG KEM - DEN KIM #278

Mã SP: Ghep VK-DK25

152,000 - 168,000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963