Đá Đa Quy Cách Dài


Sắp xếp theo: Mặc định


KM20 xanh rêu mài 10-20-30x60 dày 1f #1045
KM20 xanh rêu mài 10-20-30x60 dày 1f #1045

Mã SP: XRM 10-20-30x60 dày 1

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM14 xám mài 5-10-15x30 #56
KM14 xám mài 5-10-15x30 #56

Mã SP: XAM 5-10-15x30

220,400 - 243,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM15 bông vàng mài 5-10-15x30 #1552
KM15 bông vàng mài 5-10-15x30 #1552

Mã SP: BVM 5-10-15x30

199,500 - 220,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107

Mã SP: XRM 5-10x30

224,200 - 247,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048

Mã SP: OX 5-10x30

197,600 - 218,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM36 Granite vàng nhạt khò 30x60x1,8F #1050
KM36 Granite vàng nhạt khò 30x60x1,8F #1050

Mã SP: GVKN 5-10-15x60 MS

366,700 - 405,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM25 Xanh thảo nguyên 5-10-15x30 #1047
KM25 Xanh thảo nguyên 5-10-15x30 #1047

Mã SP: KM25

564,300 - 623,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM29 Xanh đen phẳng 5-10x30 #1479
KM29 Xanh đen phẳng 5-10x30 #1479

Mã SP: KM29

142,500 - 157,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM30 Trắng sữa mài 5-10x30 #1480
KM30 Trắng sữa mài 5-10x30 #1480

Mã SP: KM30

201,400 - 222,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM12 (5-10-15x60) #1471
KM12 (5-10-15x60) #1471

Mã SP: KM12

296,400 - 327,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM05 (5-10X25X1)CM - DA VANG KEM #1467
KM05 (5-10X25X1)CM - DA VANG KEM #1467

Mã SP: KM05

182,400 - 201,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM06 (5-10X25X1CM) - DA TRANG SUA #1468
KM06 (5-10X25X1CM) - DA TRANG SUA #1468

Mã SP: KM06

182,400 - 201,600 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963