Đá Đa Quy Cách Dài


Sắp xếp theo: Mặc định


KM25 Xanh thảo nguyên 5-10-15x30 #1047
KM25 Xanh thảo nguyên 5-10-15x30 #1047

Mã SP: KM25

452,200 - 499,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM29 Xanh đen phẳng 5-10x30 #1479
KM29 Xanh đen phẳng 5-10x30 #1479

Mã SP: KM29

136,800 - 151,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM30 Trắng sữa mài 5-10x30 #1480
KM30 Trắng sữa mài 5-10x30 #1480

Mã SP: KM30

201,400 - 222,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM12 (5-10-15x60) #1471
KM12 (5-10-15x60) #1471

Mã SP: KM12

296,400 - 327,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM05 (5-10X25X1)CM - DA VANG KEM #1467
KM05 (5-10X25X1)CM - DA VANG KEM #1467

Mã SP: KM05

171,000 - 189,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM06 (5-10X25X1CM) - DA TRANG SUA #1468
KM06 (5-10X25X1CM) - DA TRANG SUA #1468

Mã SP: KM06

171,000 - 189,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM27 (BMMC 5-10-15X60) - DA BONG MAI #1477
KM27 (BMMC 5-10-15X60) - DA BONG MAI #1477

Mã SP: KM27

357,200 - 394,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRMV (5-10x30) - DA XANH REU #1478
XRMV (5-10x30) - DA XANH REU #1478

Mã SP: XRMV

224,200 - 247,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
 KM22 (DKMC5-10-15 X 60) - DA DEN KIM #1046
KM22 (DKMC5-10-15 X 60) - DA DEN KIM #1046

Mã SP: KM22

383,800 - 424,200 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963