Đá Đa Quy Cách Dài


Sắp xếp theo: Mặc định


SOM 5-10x30 #1472
SOM 5-10x30 #1472

Mã SP: SOM 5-10x30

397,100 - 438,900 đồng/đvt

Xem Chi tiết
VKM 5-10-15x60 dày 1,5 #1473
VKM 5-10-15x60 dày 1,5 #1473

Mã SP: VKM 5-10-15x60 dày 1,5

361,000 - 399,000 đồng/đvt

Xem Chi tiết
XDP 5-10-15x60 dày 2 #1475
XDP 5-10-15x60 dày 2 #1475

Mã SP: XDP 5-10-15x60 dày 2

218,500 - 241,500 đồng/đvt

Xem Chi tiết
OX 5-10-15x60 dày 3  #1049
OX 5-10-15x60 dày 3 #1049

Mã SP: OX 5-10-15x60 dày 3

351,500 - 388,500 đồng/đvt

Xem Chi tiết
XRM 5101560x1 @LTRT #1666
XRM 5101560x1 @LTRT #1666

Mã SP: XRM 5101560x1 @LTRT

Xem Chi tiết
DKMV 5-10-15x30 #37
DKMV 5-10-15x30 #37

Mã SP: DKMV 5-10-15x30

250,800 - 277,200 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM20 xanh rêu mài 10-20-30x60 dày 1f #1045
KM20 xanh rêu mài 10-20-30x60 dày 1f #1045

Mã SP: XRM 10-20-30x60 dày 1

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM14 xám mài 5-10-15x30 #56
KM14 xám mài 5-10-15x30 #56

Mã SP: XAM 5-10-15x30

220,400 - 243,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM15 bông vàng mài 5-10-15x30 #1552
KM15 bông vàng mài 5-10-15x30 #1552

Mã SP: BVM 5-10-15x30

199,500 - 220,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107
KM 11 xanh rêu mài 5-10x30 #1107

Mã SP: XRM 5-10x30

224,200 - 247,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048
KM31 Ong xám 30 5-10x30 #1048

Mã SP: OX 5-10x30

197,600 - 218,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
KM36 Granite vàng nhạt khò 30x60x1,8F #1050
KM36 Granite vàng nhạt khò 30x60x1,8F #1050

Mã SP: GVKN 5-10-15x60 MS

366,700 - 405,300 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963