Đá Bìa, Đá Chẻ


Sắp xếp theo: Mặc định


Ánh Kim trắng chẻ bao, D15-25 #324
Ánh Kim trắng chẻ bao, D15-25 #324

Mã SP: AKC bao D15 25

83,600 - 92,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng đỏ chẻ (thường) tự do #836
Vàng đỏ chẻ (thường) tự do #836

Mã SP: VDC

30,400 - 33,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng ánh kim chẻ  tự do #117
Vàng ánh kim chẻ tự do #117

Mã SP: VAC

76,000 - 84,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng vân gỗ chẻ  tự do #1102
Vàng vân gỗ chẻ tự do #1102

Mã SP: VGC

38,000 - 42,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim chẻ 10x20 #92
Đen kim chẻ 10x20 #92

Mã SP: DKC

161,500 - 178,500 đồng/đvt

Xem Chi tiết
VKC - Vàng kem chẻ sóng 10x20 #94
VKC - Vàng kem chẻ sóng 10x20 #94

Mã SP: VKC

171,000 - 189,000 đồng/đvt

Xem Chi tiết
XDC - Da Xanh Den #897
XDC - Da Xanh Den #897

Mã SP: XDC

34,200 - 37,800 đồng/m2

Xem Chi tiết
XDBI - DA XANH DEN #164
XDBI - DA XANH DEN #164

Mã SP: XDBI - DA XANH DEN

53,200 - 58,800 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963