Đá Băm Mặt


Sắp xếp theo: Mặc định


Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910
Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910

Mã SP: XRBV 30x60x2

349,600 - 386,400 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim băm  30x60x2cm  #152
Đen kim băm 30x60x2cm #152

Mã SP: DKB

248,900 - 275,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161

Mã SP: GVB 30x60x3

469,300 - 518,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139

Mã SP: BZB 30x60x3

473,100 - 522,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218

Mã SP: DXB 30x60x2,5

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149

Mã SP: XRB 30x60x2

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GP-WS-6318 - DA LAT NEN GRANITE TRANG SUOI LAU #1067
GP-WS-6318 - DA LAT NEN GRANITE TRANG SUOI LAU #1067

Mã SP: GP-WS-6318

226,100 - 249,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
GP-VP-6318 - DA LAT NEN GRANITE TIM PHU CAT #1072
GP-VP-6318 - DA LAT NEN GRANITE TIM PHU CAT #1072

Mã SP: GP-VP-6318

228,000 - 252,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
GP-Y-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG TRUNG #1070
GP-Y-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG TRUNG #1070

Mã SP: GP-Y-6318

372,400 - 411,600 đồng/m2

Xem Chi tiết
XAB 30x60x2 - Da Xam
XAB 30x60x2 - Da Xam

Mã SP: XAB 30x60x2

240.000 - 260.000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963