Đá Băm Mặt


Sắp xếp theo: Mặc định


GTBZPM 30x60x2 #1713
GTBZPM 30x60x2 #1713

Mã SP: GTBZPM 30x60x2

336,300 - 371,700 đồng/đvt

Xem Chi tiết
GVBT 30x60x5 #1695
GVBT 30x60x5 #1695

Mã SP: GVBT 30x60x5

674,500 - 745,500 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Đen xám băm viền 30x60x3 #205
Đen xám băm viền 30x60x3 #205

Mã SP: DXBV 30x60x3

233,700 - 258,300 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Nâu (tím) sa thạch băm  30x60x2cm  #1147
Nâu (tím) sa thạch băm 30x60x2cm #1147

Mã SP: NSB 30x60x2

283,100 - 312,900 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Xanh st băm 30x60x2F #125
Xanh st băm 30x60x2F #125

Mã SP: XSB 30x60x2

292,600 - 323,400 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Đen nhồi băm 30x60x3cm #127
Đen nhồi băm 30x60x3cm #127

Mã SP: DNB 30x60x3

304,000 - 336,000 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Granite xám lông chuột băm 30x60x1,8cm  #1626
Granite xám lông chuột băm 30x60x1,8cm #1626

Mã SP: GXB 30x60x1,8

336,300 - 371,700 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x60x1f #217
Xanh rêu băm 30x60x1f #217

Mã SP: XRB 30x60x1

186,200 - 205,800 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Granite vàng nhạt băm 30x60x1,8F (MStone) #1520
Granite vàng nhạt băm 30x60x1,8F (MStone) #1520

Mã SP: GVBN 30x60x1,8

330,600 - 365,400 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Vàng kem băm 30x60x2cm #1076
Vàng kem băm 30x60x2cm #1076

Mã SP: VKB 30x60x2

340,100 - 375,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bông mai băm 30x60x2,5cm #132
Bông mai băm 30x60x2,5cm #132

Mã SP: BMB 30x60x2,5

342,000 - 378,000 đồng/đvt

Xem Chi tiết
Đen nhồi băm viền 30x60x2cm #513
Đen nhồi băm viền 30x60x2cm #513

Mã SP: DNBV 30x60x2

326,800 - 361,200 đồng/đvt

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963