Đá Băm Mặt


Sắp xếp theo: Mặc định


Xanh rêu băm 30x60x2F #150
Xanh rêu băm 30x60x2F #150

Mã SP: XRB 30x60x2

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x60x3F #151
Xanh rêu băm 30x60x3F #151

Mã SP: XRB 30x60x3

332,500 - 367,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm soi chỉ 30x60x2cm  #199
Xanh rêu băm soi chỉ 30x60x2cm #199

Mã SP: XRBSC 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x30x1f #1080
Xanh rêu băm 30x30x1f #1080

Mã SP: XRB 30x30x1

190,000 - 210,000 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xám sa thạch băm 30x60x2F #1082
Xám sa thạch băm 30x60x2F #1082

Mã SP: XXB 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910
Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910

Mã SP: XRBV 30x60x2

332,500 - 367,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim băm  30x60x2cm  #152
Đen kim băm 30x60x2cm #152

Mã SP: DKB

256,500 - 283,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161

Mã SP: GVB 30x60x3

469,300 - 518,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139

Mã SP: BZB 30x60x3

473,100 - 522,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218

Mã SP: DXB 30x60x2,5

248,900 - 275,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149

Mã SP: XRB 30x60x2

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
GP-WS-6318 - DA LAT NEN GRANITE TRANG SUOI LAU #1067
GP-WS-6318 - DA LAT NEN GRANITE TRANG SUOI LAU #1067

Mã SP: GP-WS-6318

226,100 - 249,900 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963