Đá Băm Mặt


Sắp xếp theo: Mặc định


Granite vàng nhạt băm 30x60x1,8F (MStone) #1520
Granite vàng nhạt băm 30x60x1,8F (MStone) #1520

Mã SP: GVBN 30x60x1,8

313,500 - 346,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Vàng kem băm 30x60x2cm #1076
Vàng kem băm 30x60x2cm #1076

Mã SP: VKB 30x60x2

340,100 - 375,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Bông mai băm 30x60x2,5cm #132
Bông mai băm 30x60x2,5cm #132

Mã SP: BMB 30x60x2,5

359,100 - 396,900 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen nhồi băm viền 30x60x2cm #513
Đen nhồi băm viền 30x60x2cm #513

Mã SP: DNBV 30x60x2

351,500 - 388,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen xám băm 30x30x3 #155
Đen xám băm 30x30x3 #155

Mã SP: DXB 30x30x3

248,900 - 275,100 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x60x2F #150
Xanh rêu băm 30x60x2F #150

Mã SP: XRB 30x60x2

275,500 - 304,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x60x3F #151
Xanh rêu băm 30x60x3F #151

Mã SP: XRB 30x60x3

332,500 - 367,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm soi chỉ 30x60x2cm  #199
Xanh rêu băm soi chỉ 30x60x2cm #199

Mã SP: XRBSC 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm 30x30x1f #1080
Xanh rêu băm 30x30x1f #1080

Mã SP: XRB 30x30x1

184,300 - 203,700 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xám sa thạch băm 30x60x2F #1082
Xám sa thạch băm 30x60x2F #1082

Mã SP: XXB 30x60x2

347,700 - 384,300 đồng/m2

Xem Chi tiết
Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910
Xanh rêu băm viền 30x60x2F #910

Mã SP: XRBV 30x60x2

332,500 - 367,500 đồng/m2

Xem Chi tiết
Đen kim băm  30x60x2cm  #152
Đen kim băm 30x60x2cm #152

Mã SP: DKB

252,700 - 279,300 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963