Đá Băm Mặt


Sắp xếp theo: Mặc định


GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161
GVB 30x60x3 - Da Granite Vang #161

Mã SP: GVB 30x60x3

448.000 - 468.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139
BZB 30x60x3 - Da Bazan #1139

Mã SP: BZB 30x60x3

476.000 - 496.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218
DXB 30x60x2,5 - DA DEN XAM #218

Mã SP: DXB 30x60x2,5

230.000 - 250.000 đ/m2

Xem Chi tiết
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149
XRB 30x60x2 - DA XANH REU #149

Mã SP: XRB 30x60x2

240.000 - 260.000 đ/m2

Xem Chi tiết
GP-WS-6318 - DA LAT NEN GRANITE TRANG SUOI LAU #1067
GP-WS-6318 - DA LAT NEN GRANITE TRANG SUOI LAU #1067

Mã SP: GP-WS-6318

220.000 - 240.000 đồng/1m2

Xem Chi tiết
GP-VP-6318 - DA LAT NEN GRANITE TIM PHU CAT #1072
GP-VP-6318 - DA LAT NEN GRANITE TIM PHU CAT #1072

Mã SP: GP-VP-6318

200.000 - 220.000 đồng/1m2

Xem Chi tiết
GP-LY-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG NHAT #1137
GP-LY-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG NHAT #1137

Mã SP: GP-LY-6318

230.000 - 250.000 đồng/1m2

Xem Chi tiết
GP-Y-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG TRUNG #1070
GP-Y-6318 - DA LAT NEN GRANITE VANG TRUNG #1070

Mã SP: GP-Y-6318

356.000 - 376.000 đồng/m2

Xem Chi tiết
XAB 30x60x2 - Da Xam
XAB 30x60x2 - Da Xam

Mã SP: XAB 30x60x2

240.000 - 260.000 đồng/m2

Xem Chi tiết

Bán hàng Đà Nẵng: 0963.79.22.50
Bán hàng toàn quốc: 0919.599.576
Bán hàng dự án: 0989.968.963